Strona główna
Łowiectwo
Polowanie
Broń myśliwska
Zwierzyna łowna
Psy myśliwskie
Fazy księżyca
Ochrona zwierzyny łownej (kalendarz)
Obwód łowiecki
Strzelectwo myśliwskie
Potrawy z dziczyzny
Artykuły
Galeria
Humor myśliwski
Myśliwstwo w literaturze
Testy - pytania egzaminacyjne
Opony 4x4
Tchórz


Tchórz z budowy jest podobny do kuny, jednak mniejszy od niej. Futro z wierzchu szarobrązowe z przebijajacym od spodu jasnym, kremowym, puszystym włosem, pod brzuchem czarnobrązowe. Brzegi uszu w górnej części oraz koniec pyszczka białe. Szyja bez charakterystycznej plamy, która cechuje kunę. Długość ok.45, wysokość ok. 15 cm, masa do 1 kg, kita długości około 15 cm, a więc znacznie krótsza niż u kuny.

Tchórz żyje przeważnie w starych lasach lub obiera ostoje w pobliżu mokrych łąk lub wody. Na okres zimy zbliża się do zabudowań gospodarczych lub nawet w nich zamieszkuje. Legowisko obiera sobie w dziuplach drzew leśnych, w polu w norach króliczych lub innych, a w zabudowaniach - w stodołach, na strychach, w drwalniach.

Tchórz żeruje w nocy, w ciągu dnia przebywa przeważnie w legowisku. Główne jego pozywienie stanowią w zależności od miejsca ostoi, myszy, szczury, żaby, ryby, jaja ptasie bądź drobna zwierzyna leśna, jak króliki, młode zające, kuropatwy i bażanty. Zjada także kury i gołębie. Poza doraźnym zaspokajaniem głodu tchórz gromadzi zapasy w legowisku. Jest bardzo krwiożerczy i niszczy dużo zwierzyny dławiąc ją i wypijając krew. Nie czyni tego jednak ponad potrzebę, jak kuna, która w kurniku potrafi zabić znaczną część kur. Tchórz zadowala się jedną.
Jest zwinny, ma dobry słuch i wzrok, co ułatwia mu łowy. Ponadto dobrze pływa, a nawet nurkuje. W ruchu wygina mocno kręgosłup do góry. W obronie wydziela z gruczołów okołoodbytniczych ciecz o przykrej woni.

Cieczka tchórzy występuje w marcu. Zapłodniona samica po sześciu tygodniach pomiata 3-6 młodych w gnieździe zrobionym w norze królika, w stogu siana, stodole lub kupie chrustu. Młode początkowo są prawie białe, oczy otwierają po miesiącu. W drugim roku życia osiągają pełną dojrzałość fizyczną. Tchórz żyje do 10 lat.

Polowanie
Na tchórze poluje się od 1 września do 31 marca, po tropie na białej stopie lub na zasiadkę. W zasadzie jednak na tchórze poluje się tylko w przypadkowym spotkaniu. Polowanie na tchórze dozwolone jest przez cały rok w ośrodkach hodowli zwierzyny i w obwodach z ostoją głuszca i cietrzewia. Tchórze może chwytać i zabijać każdy (również nie myśliwy) w obrębie własnych zabudowań.

Futro tchórza jest bardzo trwałe i ciepłe, uzywane jest na kołnierze i błamy futrzane.

 Zwierzę, jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."Wszystko, co chce się osiągnąć w zakresie łowiectwa, musi byc z góry przewidziane. A wykonanie tego zabezpieczone aktywnym współdziałaniem myśliwego z przyrodą."Informacje pochodzą z książki Stanisława Godlewskiego "VADEMECUM MYśLIWEGO".