Strona główna
Łowiectwo
Polowanie
Broń myśliwska
Zwierzyna łowna
Psy myśliwskie
Fazy księżyca
Ochrona zwierzyny łownej (kalendarz)
Obwód łowiecki
Strzelectwo myśliwskie
Potrawy z dziczyzny
Artykuły
Galeria
Humor myśliwski
Myśliwstwo w literaturze
Testy - pytania egzaminacyjne
Opony 4x4

Dziki królik


Królik jest podobny do zająca, jest jednak znacznie od niego mniejszy. Głowę ma krótką, nogi tylne niewiele dłuższe niż przednie, a ogólną budowę bardziej zwartą. Kożuch królika krótszy, koloru brązowopopielatego lub żółtopopielatego, podbrzusze białe, omyk z wierzchu czarny, od spodu biały. Kolor kozucha może miec różne odchylenia, od żółtoszarego począwszy aż do prawie czarnobrązowego. Czasem na uszach po zewnętrznej stronie występuje czarnobrązowa plama lub wąskie, siwe albo czarne obramowanie.
Królik ma około 45 cm długości, wysokość 18 cm, przeciętna masa 1,8 kg. Przednie skoki mają 12 cm długości a tylne 15 cm. Omyk i słuchy do 7 cm. Królik żyje około 8 lat.

Królik pochodzi z południowo-zachodniej Europy (Hiszpania). Od wieku XVI rozprzestrzenił się w całej Europie i na innych kontynentach, w szczególności w Australii. W północnej i wschodniej części naszego kraju nie występuje.
Królik przebywa najchętniej na terenach pagórkowatych, piaszczystych, zarośniętych niskimi krzakami, w mniejszych lasach, parkach i większych ogrodach. Unika terenów podmokłych.

Królik jest roślinnożerny, żywi się trawami, owocami krzewów oraz płodami rolnymi. Wyrządza on wiele szkód w uprawach ogrodowych, polnych i leśnych. W polu objada rośliny i niszczy je swoimi harcami, w lesie zaś objada młode pędy i korę młodych drzew, a ponadto wykopując liczne nory odsłania korzenie drzew, które potem wysychają. Szczególnie duże szkody królik czyni w zimie w młodnikach, gdyż nie znajdując innej karmy, żywi się wyłącznie korą młodych drzew. Królik żeruje w nocy i rano, w ciągu dnia przebywa w norze lub zalega na powierzchni wygrzewając się na słońcu, w trawie lub krzakach.

Króliki rozmnażają się bardzo szybko i są nawet plagą na niektórych terenach. Parkoty zaczynają się w lutym i trwają do sierpnia. Samica koci się po 30 dniach od zapłodnienia, rzucając 3-10 sztuk młodych. Wykot następuje co 5-6 tygodni.
Wykot ma miejsce w norze specjalnie na ten cel przygotowanej, posiadającej w środku większą koronę lęgową, dobrze wymszczoną mchem i turzycą. Małe rodzą się ślepe i gołe, zaczynają widzieć po 9 dniach. Matka karmi je i bardzo dba o nie do czasu następnego wykotu. Potem wypędza je z nory i młode wówczas przechodzą do innych zbiorowych nor. Młode urodzone na wiosnę zdolne są do dalszego rozmnażania się już na jesieni tego samego roku. Samica wychodząc z nory, w której są małe, początkowo zasypuje całe wyjście,a potem tylko częsciowo.

Królik przebywając na powierzchni ziemi, zjaduje się przewąznie w ciągłym ruchu. Na skutek tego zające, będąc stale przez niego niepokojone, nie lubią jego sąsiedztwa. Królik ma nory bardzo rozległe i kręte, wzajemnie krzyżujące się i posiadające wiele wylotów. Tam gdzie króliki występują w dużych ilościach, powierzchnia ziemi jest skopana i podziurawiona. Jeżeli obiorą sobie siedlisko w lesie, wówczas podkopane schną lub przewracają się, jeżeli zaś w polu, w dużym stopniu niszczą uprawy. Królik w stosunku do innych zwierząt swego gatunku bardzo towarzyski, zajmuje nory wspólne i żyje całymi koloniami. Powodem tego jest fakt, że królik niechętnie oddala się od swoich nor, zarówno wychodząc na żer, jak i wypoczywając w dzień na powierzchni. W dalsze wędrówki udaje się tylko dla zmiany ostoi. Królik jest bardzo szybki i zwinny. W czasie ucieczki zręcznie kluczy wśród zarośli. Do dłuższego biegu jest jednak niezdolny i jeżeli nie uda mu się uryć w norze, łatwo staje się łupem dla ścigającego go lisa lub psa. Królik ma dobry słuch i na najmniejszy podejrzany szelest uchodzi do nory.

Polowanie
Polowanie na króliki dozwolone jst od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu do 31 stycznia. W polowaniu stosuje się jeden z następujących sposobów:
- polowanie z fretką
- na zasiadkę
- z nagonką

 Zwierzę, jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."Wszystko, co chce się osiągnąć w zakresie łowiectwa, musi byc z góry przewidziane. A wykonanie tego zabezpieczone aktywnym współdziałaniem myśliwego z przyrodą."Informacje pochodzą z książki Stanisława Godlewskiego "VADEMECUM MYśLIWEGO".